Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Organigramme de RDB

Notre organigramme


Animateurs

Flavien Thomas Rakotoarison

RANDRIRIMALALA Nihajanirina Onisoa

RAHARIVOLOLONA Onja Tiana Nadia

DIMBINIAINA Tsilavina Jules

DOMOINA FANJALALAO Anna Antoinnette

Liva Niaina Randriamanisa

Marie Fredeline Ndrasantsoa Ratovoarivelo

RASAMIMANANA Marc

Randrianantoandro Rovalalaina

Malalatiana Ravaojason


Direction


Journalistes


Techniciens


Services G�n�raux et Relations Publiques


Groupe Pastoral


Publicit� et Marketing

L'animation

Ny sokajin'olona rehetra no kendren'ny Radio Don Bosco. Ka nohasinkasinina ihany koa ny ampahan'ora rehetra ary nankinina amin'ny mpiandraikitra hanentana azy araka ny ilain'ny ampahan'olona ampoizina hihaino amin'io fotoana io.

Ny maraina ary dia lohahevitra isan-karazany mikasika ny fanabeazana no votoatin'ny fanentanana. Mandray anjara ny mpihaino amin'ny antso an-t�l�phone na an-tsoratra. Ireo mpiasa birao sy olona mijanona ao an-tokantrano no ampahany maro amin'ny mpihaino eo.

Ny tolakandro kosa, mitodika kokoa amin'ny tanora ny Radio Don Bosco. Miendrika fampisehoana an-tsehatra ny fitondra ny fandaharana ka mandray anjara mivantana ny mpihaino (telephone, SMS). Mibahan-toerana ny mozika tanora, torohevitra mahasoa, sangisangy fampihomehezana, famakiana ny SMS voaray mandritra ny fandaharana, ary kilalaon-tsaina....

Amin'ny hariva kosa no andefasana ireo fandaharana lehibe fandalinana ny lafim-piainana ara-p�litika, s�sialy, ara-pinoana ary ara-kolontsaina.