Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Galerie Photos

Tantaran'ny RDB

Tonga teto Madagasikara ny salezianina tamin'ny 1981, nentanin'ny hafanampon'ny "Projet afrique", ary avy hatrany dia nisongadina tamin'ny fitrandrahana ny sehatry ny Serasera.

Folo taona tato aoriana dia nitsiry ny hevitra hanao Radio, ho fitaovam-pitoriana ny Vaovao Mahafaly sy fampivoarana ny ara-tsôsialy. nteraka ny nofinofy nony neken'i Mômpera Luigi Zuppini lehiben'ny Fikambanana sy ny filànkeviny ny faniriana hanao Radio. Voatendry ho tale voalohany i Mômpera Luca Treglia, nanampy azy niandraikitra ny fanofanana ny ho mpandraharaha i Mômpera Rosario Salerno.

Nandritra ny taona 1995 sy 1996 dia nanolotra fampiofanana mpandraharaha amina asa fampielezam-peo ity Radio vao hisokatra, hanomànany ny ho mpiasa ao aminy. 

Raikitra fa "RADIO DON BOSCO" no hatao anarany ho fankasitrahana an'i Masindahy Joany Bosco mpanorina ny Fikambanana Salezianina. Ny teny faneva "Plus je l’écoute, plus je l’aime", dia manambara mazava ny fanamby avo lenta hametrahana ny Radio Don Bosco ho Filamatra eto an-drenivohitr'Antananarivo. ("Arakaraka ny hihainoako azy no itiavako azy").

Ny 27 jona 1996 no notokànana ny Radio Don Bosco ka nampiely voalohany ny onjam-peony amin'ny fomba ôfisialy. Ny Kardinaly Armand Gaétan Razafindratandra no nitarika ny lanonana, notronin'ny olo-manan-kaja maro avy amin'ny sehatra pôlitika sy ara-kolotsaina.

Nandimby an'i Mômpera Luca i Mômpera Cosimo Alvati teo amin'ny fitantanana ny Radio, nanomboka ny taona 1998 hatramin'ny 2006.

Niverina indray ny volana marsa 2006, ary talen'ny Radio Don Bosco mandraka ankehitriny, i Mômpera Luca Treglia.