Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Organigramme de RDB

Notre organigramme


Journalistes

Rakotoharimalala Celestine Cyrille

Lalainasoarimbelo Malalanalinjara

Miandriniaina Jules

Rabodoarivelo Nirina

Rakotoarison James Daniel

Rasolofo Tezaniaina Joelina

Ratovohery Mirambola

Ramamonjisoa Rivo Alain

Ranaivo Faramalala Holy


Direction


Animateurs


Techniciens


Services G�n�raux et Relations Publiques


Groupe Pastoral


Publicit� et Marketing

La R�daction

Hatrany am-boalohany mihitsy no efa nataon'ny Radio Don Bosco ho vain-dohan-draharaha ny fikolokoloana ny fanomanana ny filaz�m-baovaony. Radio "fanabeazana" ny Radio Don Bosco ka miezaka mandrakariva tsy hiand�ny fa hih�nona amin'ny fitaterana izay misy sy marina ary mampiteny mivantana ireo andaniny sy ankilany mpandray anjara amin'ny sehatra p�litika, na eto an-toerana na iraisam-pirenena. Hanatratr�rany izany tanjona izany dia nampanao fiofanana ho an'ireo mpanao gazetiny ny Radio Don Bosco. Manampahaizana matihanina faratampony no nampanaovina izany. Safidy manokana no nanankinana manontolo amin'ny tanora ny fanangonana sy fikirakirana ny vaovao hatramin'ny fanolorana azy, eo ambany fandrindr�n'ny tonian-dahatsoratra iray.

Ireo filazam-baovao telo lehibe sy ireo Fintim-baovao roa dia samy vokatry ny asan'ny mpanao gazetin'ny Radio Don Bosco mangarangarana: izany hoe ora iray sy efapolo minitra isan'andro, hafa-tsy ny alahady.