Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Radio Program

Programs - Sunday


Monday Tuesday Wedn. Thursday Friday Saturday Sunday

TIME PROGRAM DESCRIPTION
05.30 Horizon Chretiens Religious News
06.00 Vavaka alahady Sunday prayer
06.30 Kintan'ny Finoana Day's Saint
07.00 Tafasiry Church's social Doctrine
07.30 Finoana Aina Religious survey(R)
09.00 Sorona Masina Holy Mass
12.00 Fampianarana Eveka Teaching of the Bishop
12.35 Kntan'ny Finoana Day's Saint
14.00 Fanojo Talk Show
15.00 Oran'ny Golgota Hour of Mercy
17.10 Hiragasy Traditional malagasy song
18.15 Raki-tsarobidy Religious program(R)
18.30 Seran'ny tanora Emission of young people(R)
19.00 Vetsom-bavaka Pray by the songs
19.30 Horizon chrétien Religious News(R)
20.00 Vavaka hariva Evening prayer
20.30 Tantara Radio comedy
21.30 Alimbetso Poems and nostalgia
22.00 Raki-tsarobidy Religious program(R)
22.10 Tenin'ny Tompo The word of the Lord
22.15 Rendez-vous Afrique Political-religious news
24.00 Programme de nuit Music program

Monday Tuesday Wedn. Thursday Friday Saturday Sunday