Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Radio Program

Programs - Wednesday


Monday Tuesday Wedn. Thursday Friday Saturday Sunday

TIME PROGRAM DESCRIPTION
05.30 Vavaka maraina Morning prayer
06.10 Raki-tsarobidy Religious program
06.15 Tenin'ny Tompo The word of the Lord
06.30 Kintan'ny Finoana Day's Saint
06.35 Mibea sy Mikolo Catholic education and education
07.00 Vaovao Radio News
08.00 Trano Gasy Talk Show
08.40 Tantara foronina Novel
09.00 Flash info Flash News
09.05 Masoivoho News from the listeners
12.00 Vaovao Radio News
12.30 Kintan'ny Finoana Day's Saint
12.45 Vatican Radio News
13.00 Tantara mitohy Radionovela
14.00 Flash info Flash News
14.05 Tsikaiky sy Arira Talk show
15.00 Oran'ny Golgota Hour of Mercy
16.00 Flash info Flash News
17.35 Fahasalamana All about health
18.15 Raki-tsarobidy Religious Programme (R)
18.30 Tontolo Meva Environmental Magazine
19.00 Nisongadina Headlines of Radio News
19.30 Vaovao Radio News
20.00 Vavaka hariva Evening prayer
20.15 Kintan'ny Finoana Day's Saint
20.30 Hono ho'aho Mompera Questions to the priest
21.30 Alimbetso Poems and nostalgia
22.00 Raki-tsarobidy Religious program(R)
22.10 Mibea sy Mikolo Catholic education and education(R)
22.15 Tenin'ny Tompo The word of the Lord
22.25 Rendez-vous Afrique Political-religious news
23.00 Vaovao Radio News (R)
24.00 Programme de nuit Music programme

Monday Tuesday Wedn. Thursday Friday Saturday Sunday