Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Organigramme de RDB

Notre organigramme


Publicit? et Marketing

Rondro Emma Ranavalonarivo

Fara Andriamialisoa

Lanto Marie Louisette Raharinivo


Direction


Journalistes


Animateurs


Techniciens


Services G?n?raux et Relations Publiques


Groupe Pastoral

Publicit? et Marketing

Ny ao amin'ny sampana Dokambarotra no mikoja ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy mandrindra ny fandefasana dokambarotra.

Fanomezana fahafahampo mandrakariva ny mpanjifa no hany t?njony. Manomboka amin'ny lafiny fandraisana sy fanatontos?na ny Dokambarotra na filaz?na izany, hatramin?ny fandaharana sy fandefasana azy ireny. Asa mitaky fanaraha-maso tsy tapaka sy fanamarinana kalitao amin'ny al?lan'ny fihainoana tsy anki?to ny doka sy filaz?na mandeha izany.

Solosaina ihany koa no ampias?ina hanar?hana ny fahatanterahan'ny fandefasana ny filaz?na na dokambarotra araka ny isany sy fotoana nifanarahana tamin'ny mpanjifa.