Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Organigramme de RDB

Notre organigramme


Services Généraux et Relations Publiques

Patrice Randriamanantsoa

Ratovoniaina Francisco

Holisoa Rajaonahson

Haingo Vonona Samissa

Mamy Edson Soloniaina

Andriambololona Samuel Daddy

Jean Claude Randrianasolo

Iritome Nanjama


Direction


Journalistes


Animateurs


Techniciens


Groupe Pastoral


Publicité et Marketing

Services Géneraux et Relations Publiques

 

Ny "Fandraharahana ankapobe" no misahana ny fampitaovana sy ny kojakoja ilaina hampandehanana ny Radio.

Misy amin'izireo ny mandray ny antso an-telephone, mandray ny mpitsidika sy ireo izay mila fiarahamiasa amin'ny Radio. Ao koa ny mpiandraikitra ny firaketana (hira, fandaharana, boky sy gazety...) ary ny mpamily mpitatitra ny fitaovana sy ny olona.