Italiano Italiano  Malagasy Malagasy
Francais Francais  English    English
 
Organigramme de RDB

Notre organigramme


Techniciens

Jean Jacques Randrianarivony

Tovo Razanamamonjy

Arlivah Andrianaivomalala

Andry Robel Andrianjafimbelo

Rolland Ramanantsoa

Bruno Razakasahala


Direction


Journalistes


Animateurs


Services G?n?raux et Relations Publiques


Groupe Pastoral


Publicit? et Marketing

D?partements techniques

 

STUDIO ON AIR

DJPRO novokarin'ny Axel no ampiasain'ny solosaina fampielezampeo mpandahatra fandaharana ka mandeha andro aman'alina. Samy azo tanterahina na fandaharana voalahatra mialoha tant?nan'ny solosaina na mivantana tarihin'ny teknisianina.

STUDIO DE PRODUCTION

Mahavita fandraisampeo faran'izay lafatra ny studio. Malalaka azo andraisana vahiny maro miaraka na antoko mpihira ihany koa. Mahasolo ny studio fandefasampeo koa raha toa ka ilaina.

STUDIO POST PRODUCTION

Manahatahaka ny fomba "amerikana" ny endrik'ity studio ity ary mifandray amin'ny solosaina any amin'ny efitrano hafa ny solosaina ato. Ato no mam?rana ny fandrafetana ny fandaharana tontosainy ireo mpamokatra fandaharana sy mpanentana; na asa natombony tany ivelany izany na tany amin'ny efitrano hafa.